طرح ملی «ایران قوی» توسط مسجدی های بام ایران در حال اجرا است

طرح ملی ایران قوی ذیل عنوان فهمای سال ۱۳۹۹ و در قالب شبستان های فرهنگ، هنر و نوآوری برگزار می شود که این طرح ملی توسط اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است.

«محمدرضا مظاهری» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری در شهرکرد اظهار داشت: برای اجرای طرح ملی ایران قوی در سال جاری برنامه پیش روی ستاد فهمای چهارمحال و بختیاری یک جریان سازی فرهنگی در بستر فضای مجازی است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح ملی ایران قوی ذیل عنوان فهمای سال ۱۳۹۹ و در قالب شبستان های فرهنگ، هنر و نوآوری برگزار می شود که این طرح ملی توسط اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است.

وی ابراز کرد: ذیل این شبستان ها ۱۲ رواق تعریف شده که در طرح ملی ایران قوی ثبت فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد ذیل این شبستان ها و رواق ها انجام می پذیرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در طرح ملی «ایران قوی»، «رواق کتاب» بر عهده استان چهارمحال و بختیاری گذاشته شده است.

مظاهری گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان باید تلاشی مضاعفی در ثبت فعالیت های طرح ملی شنبه های با کتاب مساجد و همچنین گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشند.

کد خبر 980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =